Uważaj na swoje myśli, stają się słowami. Uważaj na swoje słowa, stają się czynami. Uważaj na swoje czyny, stają się nawykami. Uważaj na swoje nawyki, stają się charakterem. Uważaj na swój charakter, staje się twoim przeznaczeniem.

Lao Tze

Myślimy (lub nie😊), decydujemy (świadomie lub automatycznie) i wreszcie działamy kreując codzienną rzeczywistość.

Chcemy być szczęśliwi, a tymczasem jako ludzkość od ponad dwóch tysięcy lat wciąż nie możemy znaleźć do szczęścia odpowiedniego klucza.

Wciąż borykamy się z tymi samymi problemami. Może w nieco innej, bardziej współczesnej odsłonie, ale wciąż konflikty, przemoc, ubóstwo, wojny, nierespektowanie praw człowieka czy nierówności społeczne i ekonomiczne to trwały element codziennego krajobrazu.

Na poziomie osobistym doświadczamy dodatkowo plagi depresji i uzależnień, nie tylko od alkoholu czy substancji psychoaktywnych ale również jedzenia, lekarstw, zakupów, pracy, gier komputerowych itd.

A cały ten spektakl rozgrywa się na tle postępujących zmian klimatycznych które są efektem zanieczyszczenia środowiska, rabunkowej ekonomii i nadmiernego drenowania zasobów Ziemi.

Jak to możliwe? Bo patrząc na osiągnięcia cywilizacji trudno zaprzeczyć potędze ludzkiego umysłu.

Dlaczego jednak postęp w nauce, medycynie czy technologii, z perspektywy całego systemu w którym funkcjonujemy, jednocześnie ułatwia i utrudnia nam życie?

Potykamy się o przeszkody, które sami tworzymy?

Wygląda to tak jakbyśmy pogubili się w tym co robimy i do czego dążymy. Zamiast upraszczać, komplikujemy.

A pogubić się łatwo, bo warunki w których funkcjonujemy zmieniają się szybko.

Niepewne jutro, złożone problemy oraz nadmiar i niejednoznacznych informacji sprawiają, że trudniej podejmuje się decyzje, a rozwiązania, które były skuteczne wczoraj, dzisiaj stają się nieprzydatne.

Dlatego jak nigdy wcześniej, żeby sprawniej rozwiązywać i bieżące i systemowe problemy potrzebujemy:

  • większej obecności, uważności i wrażliwości na zachodzące zmiany
  • akceptacji i empatii pozwalających zrozumieć prawdziwą naturę problemu
  • wyobraźni i twórczego podejścia w kreowaniu prostych i trwałych rozwiązań
  • mądrości i świadomości systemowych konsekwencji naszych działań
  • umiejętności szybkiego dostosowania się do zmieniającej się rzeczywistości.

Bo dzisiejsze myślenie (lub jego brak 😉), to jutrzejsze działania, które kształtują przyszłą rzeczywistość.

Prześlij komentarz do artykułu

Może zainteresuje Cię również …